İllər ötür, yeni nəsil formalaşır, yanaşmalar dəyişir, dünyada fərqli qlobal tendensiyalar cərəyan edir. Paralel olaraq regionun yeni siyasi mənzərəsi artıq reallığa çevrilib, beynəlxalq münasibətlər sistemində təhlükəli tendensiyalar yaşanır, lokal xarakterli dözümsüzlüklər açıq münaqişələrlə əvəzlənib. Dünya ölkələri sərt rəqabət mühitində yaşamağa məhkum olublar və bütün bu sadalanan önəmli, habelə diqqətə alınması vacib dəyişikliklərə baxmayaraq, yalnız bizim bəlalı radikalçılarımız qənbər daşı kimi dəyişməz qalıblar. Dəyişiklik üçün özündə güc tapmayan bu siyasətciklər düşərgəsinin ən inkişaf etmiş keyfiyyəti isə sahib olduqları xain xislətidir.

Yenizaman xəbər verir ki, bu fikirlər politoloq A.Adilin “Xain xislət” sərlövhəli məqaləsində yer alıb.

Funksional baxımdan artıq çoxdandır ki, paslanmış bu siyasətciklər düşərgəsi öz xain xislətini nümayiş etdirmək üçün heç bir fürsəti qaçırmırlar. Müşahidə olunan ümumi inkişaf mənzərəsinin fonunda bizim bəlalı populist və demaqoqlarımız müasir çoxmərtəbəli binanın girişindəki pilləkənlərin müxtəlif səbəblərdən xarab olmuş tək-tük pillələrinə bənzəyirlər. Bina haqqında ümumi təsəvvürlərə mənfi təsir edə biləcək bu mənzərənin düzəldilməsi üçün hətta kiçik müdaxilə belə yetərli ola bilər. Radikalların öz yaramaz keyfiyyətlərinə olan sadiqliyi isə artıq heç kimi təəccübləndirmir. Görünən odur ki, onların xain xisləti qazanmış keyfiyyət deyil, bütün bunlar vətənşivənlərin fitri xüsusiyyətidir. Ona görə də onların islah olunmalarına ümid ildən-ilə azalır. Xain təfəkkürlü radikalların siyasətdə mövcudluğu incəsənətdə bayağı musiqinin mövcudluğu kimidir. Bayağı musiqi estetik zövqü korladığı kimi, radikallıq da cəmiyyətin siyasi-ictimai təfəkkürünü amorflaşdırır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, xain xislət apriori olaraq neqativə köklənib. Radikal düşüncə alqoritminin əsas kateqoriyaları “qərəz” və “inkardır”. Onların xain xislətləri də elə məhz bu keyfiyyətlərdən doğur. Əsassız və hətta maniakal ambisiyalar radikalları hər dəfə daha ifrat və acınacaqlı xainliklərə sövq edir.

Mövcud kontekstin inkişafı və sözügedən mülahizənin təsdiqi üçün Prezident İlham Əliyevin növbəti fikirlərinin yada salınması yerinə düşər: “Müxalifət olmalıdır, bu, normaldır... Amma bir şey olmamalıdır – dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, dövlətçiliyə müxalifətdə olmaq olmaz. “İqtidara, dövlətə nə qədər pisdir, mənim üçün bir o qədər yaxşıdır” fikri ilə yaşamaq olmaz”. Tərəddüd etmədən deyə bilərik ki, dövlətimizin başçısının qeyd olunan bu fikirləri, sözün əsl mənasında, müasir və demokratik müxalifətçiliyin şərti əxlaq kodeksinin əsasını təşkil edə bilər.

Politoloq vurğulayıb ki, radikal düşüncə tərzi parazit mikrob kimi sağlam ictimai təfəkkürdə olan ənənəvi dəyərlər sistemini iflic və təhrif edir. Psixoloji nöqteyi-nəzərdən isə radikal təfəkkür bilavasitə natamamlıq kompleksinin davamı və təzahürüdür. Cəmiyyətdə dözümsüzlük mühitinin bərqərar olunmasına xidmət edən radikal düşüncənin pozitiv sosial-siyasi təzahür olması da mümkünsüzdür. Elə məhz qeyd olunanlar səbəbindən Azərbaycan ictimaiyyəti vətənşivənləri “siyasi radikallar” adlandırır.

Xain xislətli vətənşivənlərin manipulyasiyalarının növbəti mövzusu Türkiyədə baş vermiş bələdiyyə seçkilərinin nəticələridir. Siyasi konyunktura üzərindən aparılan qərəzli manipulyasiyaların hədəfi ixtilaf yaratmaqdır. Ancaq milli maraqlardan çıxış etməyən radikallar heç zaman unutmamalıdırlar ki, qardaş Türkiyənin inkişafı Azərbaycan xalqı üçün toxunulmaz mövzudur. İki qardaş dövlətin mövcud münasibətlərinin toxunulmazlığı isə Azərbaycanın xarici siyasətinin “qırmızı xəttidir”. Odur ki, ağzıgöyçək demaqoqlar fani dividentlər naminə sarsaq fikirlər səsləndirdikləri zaman qlobal siyasətin super gücləri tərəfindən aparılan siyasətin nəticəsində iki slavyan ölkəsini, yəni Rusiya və Ukraynanı, bu gün barışmaz düşmən səviyyəsinə çatdırdıqlarını göz önünə gətirməlidirlər.

.