Bakı şəhərində yerləşən Böyükşor gölünün istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə həvalə edilib.

Bu, Prezident İlham Əliyevin “Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərmanında və “Zığ gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və ondan istifadə sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” fərmanında əksini tapıb.

Əvvəllər Böyükşor gölünün istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetməni İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirirdi.

Fərmana əsasən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həmçinin, gölün (onun mühafizə zonasının) bərpa edilməsini (o cümlədən göldə (onun mühafizə zonasında) mövcud olan istehsalat və məişət tullantılarının kənarlaşdırılmasını), mühafizəsini, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını və gələcəkdə ondan səmərəli istifadə olunmasını təmin etsin, habelə qorunub saxlanılmasına nəzarəti həyata keçirməli; bu fərmanda nəzərdə tutulmuş işlərin idarə edilməsini təmin etməli və  fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

.