Gələn il Azərbaycanı Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən yığım-tikinti bankının yaradılması mәsәlәsinә baxılacaq.

Bu barədə AMB-nin 2021-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair bəyanatında deyilir.

Qeyd edilir ki, ipoteka kreditlәşmәsinin bazar mexanizmlәri vasitәsilә genişlәndirilmәsi ölkәdә әmlak-tikinti sektorunun inkişafında mühüm rol oynayacaq və bu istiqamətdə Azərbaycanda yığım-tikinti bankının yaradılması mәsәlәsinә baxılacaq.

.