“Hər hansı əmlaka etibarnamə verilməsi həmin şəxsə əmlakla bağlı mülkiyyət hüququ vermir".

Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin onlayn müzakirəsi zamanı Azərbaycan Notariat Palatısının İdarə Heyətinin sədri Hüseyn Məmmədov deyib. 

O bildirib ki, etibarnamə əmlaka yalnız təmsilçilik hüququ versə da, mülkiyyətçinin dəyişməsinə, əmlak üzrəində tam sərəncamvermə hüququ yaranmasına səbəb olmur.

“Əmlaka tam mülkiyyət hüququnun yaranması üçün mütləq özgəninikiləşdirmə - alqı-satqı, bağışlama və s. müqavilələr bağlanmalıdır", - Z.Hüseynov bildirib.   

.