​​​​​Azərbaycan ailələrində əsas problemlər açıqlanıb.

Bu, “Azərbaycanda mövcud ailə münasibətləri: sosial-psixoloji təhlil” ictimai rəy sorğusu və sosioloji tədqiqatın nəticələrində yer alıb.

Qeyd olunub ki, problemlərin 36.9 faizlə maddi məsələlərlə bağlıdır. Sonrakı yerlərdə isə müvafiq olaraq 9.9 %-lə uşaqla bağlı anlaşmazlıq, 9.4 % pis yaşayış şəraiti, 8.9 % qısqanclıq, 7.1 % uşağın tərbiyə olunmasına görə, 6.1 % gələcəkdə plan qurarkən fikir ayrılığına görə xüsusiyyətlər yer almaqdadır. Növbəti problemlər isə digər ailə üzvlərinin müdaxiləsi, həyat yoldaşının laqeydliyi, hörmətsizliyi, başqasına qarşı meyli və digər səbəblərlə bağlıdır.

.