Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği, utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi təsdiqlənib.

Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

“Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği” 2024-cü il fevralın 1-dən, “Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi” 2024-cü il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

Traktorlar, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 14 avqust tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələri üçün utilizasiya haqları isə 2024-cü il fevralın 1-dən 2 (iki) il müddətinə 50 (əlli) faiz həcmdə tətbiq ediləcək.

Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği

 

 

Sıra

№-si

 

Kateqoriya

 

Tutulma vaxtı

 

İstehsal- buraxılış ili

Utilizasiya haqqının məbləği

(manatla)

 

 

 

 

1.

Minik avtomobilləri (raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri

istisna olmaqla)

 

 

 

Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı

4 ildən 7 ilədək

olduqda

 

400

 

 

7 il və daha çox olduqda

 

 

700

 

 

 

 

4 ildən 10

 

 

 

 

ilədək

10

 

 

 

olduqda

 

 

“Yol hərəkəti

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 27- ci maddəsinin II və III hissələrində nəzərdə tutulan

nəqliyyat

 

 

 

Hər dövlət texniki baxışı zamanı

10 ildən 20 ilədək olduqda

 

20

 

20 ildən 30 ilədək olduqda

 

 

30

 

vasitələri

 

 

 

 

 

 

 

 

30 il və

 

 

 

 

daha çox

40

 

 

 

olduqda

 

4

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 31 yanvar tarixli 62 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. 2 nömrəli əlavə

Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi

  1. Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsinə görə tətbiq edilən güzəştin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

 

Sıra

№-sı

 

Nəqliyyat vasitələri

 

Təsnifat

Güzəşt məbləği

(manatla)

1.1.

Kvadrisikl və təkərləri dörddən az olanlar

L

200

 

1.2.

Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar

 

M1, M1G

 

1500

1.3.

İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tonu aşmayan və yükdaşımada istifadə olunanlar

N1, N1G

1500

 

 

1.4.

Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, lakin icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşmayan və sərnişindaşımada istifadə

olunanlar

 

 

M2, M2G

 

 

2000

 

1.5.

İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan

yuxarı, lakin 12 tondan aşağı olan və yükdaşımada istifadə olunanlar

 

N2, N2G

 

2000

 

1.6.

Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, icazə

verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar

 

M3, M3G

 

3000

1.7.

İcazə verilən maksimum kütləsi 12 tonu aşan və yükdaşımada istifadə olunanlar

N3, N3G

3000

1.8.

Təkərli və tırtıllı traktorlar

T, TK, TT

2000

1.9.

Mexaniki və ya hidrostatik transmissiyalı özügedən maşınlar, o cümlədən yükləyicilər

H, HT

3000

1.10.

Meliorasiya və yol-tikinti maşınları, o cümlədən ekskavatorlar

HK

3000

Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün birdəfəlik ödənişin məbləği bu Əlavənin 1-ci hissəsində göstərilən müvafiq güzəşt məbləğinin 70 (yetmiş) faizi həcmində müəyyən edilir.

.