:
RU   AZ
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Azərbaycanda 2050-ci ilə qədər havanın orta illik temperatur göstəriciləri açıqlanıb

Font

Azərbaycanda havanın orta illik temperaturu regiondan asılı olaraq baza dövrünə (1961-1990-cı illər) nisbətən təqribən 0.8-1.90 dərəcə artıb. Atmosfer yağıntılarının orta illik miqdarı isə əsasən azalıb.

Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Coğrafiya İnstitutunun 2019-cu il üzrə illik hesabatında bildirilir.

Hesabata əsasən, Kür-Araz ovalığının bəzi rayonlarında azalma 12-15% təşkil edib, Abşeron yarımadasında və ondan şimalda yerləşən sahilboyu ərazidə isə o, az da olsa (2-3%) artıb. İlin isti dövründə yağıntıların miqdarı 3-17% azalıb.

İllik temperaturun artım sürəti 134 il ərzində 0.80-1.40 dərəcə olub, onilliklər üzrə isə artım sürəti təqribən 0.10 dərəcə təşkil edib. Atmosfer yağıntıları 125 il ərzində bəzi ərazilərdə azalıb ( Ağstafa – 88mm, Naxçıvan – 7 mm), Gəncədə isə 8 mm artıb.

Aparılmış hesablamalar əsasında 2050-ci ilə qədər havanın temperaturunun və atmosfer yağıntılarının qarşıdakı onilliklər müddətində gözlənilən qiymətləri verilib.

Havanın orta illik temperaturunun vəatmosfer yağıntılarınıngözlənilən qiymətləri

Məntəqə

İllər

1961-1990

(baza dövrü )

2030

2040

2050

1.

Ağstafa

12,7

13,7

13,8

14,0

2.

Gəncə

13,4

14,5

14,6

14,7

3.

Naxçıvan

12,9

13,2

13,3

13,5

Məntəqə

İllər

1961-1990

(baza dövrü )

2030

2040

2050

1.

Ağstafa

363

315

310

300

2.

Gəncə

287

270

275

280

3.

Naxçıvan

220

240

235

230