Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmət “İnzibati orqanların Təsnifatı”ndan çıxarılıb.

Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.

“Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları”nın “Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə hissəsindən də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Aparatı çıxarılıb.

.